Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE – zwanej dalej „RODO”

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Elear sp. z o.o. z siedzibą ul. Myśliborska 66 w Gorzowie Wlkp. i filia przy Placu Jana Pawła II 2 w Gorzowie Wlkp. oraz podmioty współpracujące w ramach realizacji zleconej usługi. Administrator Danych osobowych może udostępnić dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zleconej usługi.
  2. Osoba udostępniająca dane osobowe wyraża dobrowolnie zgodę na ich udostępnienie i przetwarzanie, ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych i skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania zleconej usługi. Dane będą przetwarzane w formie zlecenia warsztatowego: naprawy powierzonego  auta, naprawy i  wymiany ogumienia, przechowywania ogumienia i kół, relokacji depozytów opon i kół, wydania opon i kół, wydania auta, zlecenia-protokołu „door-to-door”, i innych zdarzeń związanych z wykonaniem zleconej usługi,
  • archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności.
  1. Okres przetwarzania danych związany jest z okresem korzystania osoby udostępniającej dane osobowe z usług oferowanych  przez spółkę Elear, nie dłużej niż przez 10 lat.
  2. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest prawdopodobieństwo  wystąpienia niemożności świadczenia usług, z uwagi na brak możliwości identyfikacji zleceniodawcy, użytkownika auta,  która to identyfikacja jest konieczna do  obsługi  zleceń warsztatowych, zleceń wydania kół, zleceń-protokołu „door-to-door, depozytu kół i opon, relokacji depozytów, serwisu i naprawy aut.

loga

Copyright © Autoserwis Elear 2010 - 2024. Wykonanie strony Inaton